wiersze zen i haiku przeładuj stronę, by wylosować inny wiersz
Taki dzień długi -
jeden za drugim mija
w przeszłość daleką...

Buson (ze zbioru Busonkushu, 1784)