Sztuka ezoteryczna

Mikkyo no bijutsu, Sztuka ezoteryczna
Seria Nihon Bijutsu Zenshu, Sztuka Japońska, tom 6