wiersze zen i haiku przeładuj stronę, by wylosować inny wiersz
Czemuż ta jesień
jest jakby ptak sędziwy
daleko w chmurach

Basho (z dziennika Oinikki, 1694)